I Sverige går det att utbilda sig inom området tandvård genom såväl högskola, universitet, eftergymnasiala utbildningar samt enstaka kurser.

Via universitet och högskola går det att läsa till tandläkare, tandtekniker, tandhygienist, tandsköterska med flera yrkesbenämningar. Vissa utbildningar ges både på plats (campus) och på distans och många erbjuder såväl praktisk som teoretisk undervisning.

  • Tandläkarprogrammet

Det kan skilja något mellan olika högskolor och universitet när det gäller vilka förkunskaper som krävs för att komma in på tandläkarprogrammet.

Generella förkunskaper kan vara exempelvis biologi/fysik/kemi B och matematik D alternativt matematik 4.

Utbildningen omfattas oftast av 300 högskolepoäng och leder till tandläkarexamen.

  • Tandtekniker

När det gäller utbildning till tandtekniker kan det även här skilja sig mellan olika skolor vad gäller antagningskrav, kursinnehåll osv.

Generellt gäller grundläggande behörighet samt matematik och naturkunskap B och samhällskunskap A. Även matematik 2 A, B och C samt naturkunskap 2 och samhällskunskap 1 B, A 1 och A 2 kan gälla som behörighetskrav.

Utbildningen omfattas oftast av 180 högskolepoäng och leder till tandteknikerexamen.

  • Tandhygienist

Generella behörighetskrav är matematik 2 A, B eller C, naturkunskap 2, samhällskunskap 1 B, A 1 eller A 2 alternativt matematik B, naturkunskap B och samhällskunskap A.

Utbildningen omfattas generellt av 120 – 180 högskolepoäng och leder till tandhygienistexamen.

  • Ett urval påbyggnadsutbildningar

– Odontologisk radiologi

Krav på tandläkarexamen och grundläggande behörighet för högskolestudier i engelska och svenska. Kursen ger en tandläkare behörighet att använda panoramaröntgenutrustning som har högre arbetsspänning än 75 kV. Den ger också fördjupad kunskap om diagnostik med panoramabilder.

– Oral hälsa, påbyggnadsår

Krav på tandhygienistexamen (120 hp) samt grundläggande behörighet. Kursen syftar till att fördjupa och förnya befintliga kunskaper inom oral hälsa.

– Masterexamen i odontologi – examensarbete

Krav på tandläkarexamen (minst 180 hp) samt 30 högskolepoäng inom Odontologi, avancerad nivå. Den studerande ska inom ett begränsat område arbeta fram en forskningsplan, samt genomföra vetenskapliga studier som ska resultera i en vetenskaplig rapport.