Varmt välkommen till medinor.se

Här kan du ta del av praktisk och faktabaserad information, forskningsresultat och annat matnyttigt som rör ämnet medicinsk teknologi. Vårt mål är att besvara eventuella frågor och funderingar kring medicinsk teknologi i största allmänhet, med fokus på tandläkarnas roll i synnerhet.

Välkommen att därmed också ta del av artiklar som rör tandläkarmottagningens, den enskilda tandläkarens samt patientens skyldigheter och rättigheter. Dessutom; information om kostnader, ekonomiskt stöd, mätutrustning, verktyg med mera.

Vi börjar med:

En introduktion av medicinsk teknologi

Medicinsk teknologi, även kallat medicinteknik, innefattar produkter och lösningar som dagligen används inom vård och omsorg för att förbättra levnadsstandarden för den enskilda patienten. Det handlar bland annat om administrativa system och medicinska verktyg såsom journalsystem, skalpeller, pacemakers, röntgen- och dialysapparatur, rollatorer, förband med mera.

Det finns närmare en miljon olika medicintekniska produkter inom vård och omsorg världen över, som alla tagits fram i syfte att skapa en hållbar, meningsfull utveckling. Tack vare det pågående arbetet med att utveckla nya produkter och tekniker, kan vård- och omsorgssektorn bidra till snabbare återhämtning och kortare vårdtider. Man mildrar också patientens lidande.

Forskning och innovation

Flertalet högskolor och institut bedriver också forskning inom området medicinteknik. Ett exempel på ett framgångsrikt och innovativt samarbete är det mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Karolinska Institutet (KI), som tillsammans utformat en forskarutbildning inom området medicinsk teknologi.

Dessa forskning- och samarbetsprojekt ökar möjligheterna att komma på och att utveckla tekniska innovationer, samtidigt som patienternas möjligheter att få bättre sjukvård och säkrare behandlingar ökar.

En stor del av de medicintekniska innovationer vi idag kan ta del av, kan vi tacka medicintekniska företag, hälso- och sjukvårdsinstanser samt övriga inblandade parter för.