Att odontologi är ett begrepp som används som benämning för läran om tänderna vet du säkert redan. Det innefattar dessutom de olika sjukdomar tänder kan drabbas av.

Med utgångspunkt i vad som har angripit tanden/tänderna, och därmed orsakat ett sjukdomstillstånd, väljer tandläkaren lämplig behandlingsmetod. I vissa fall behöver även en tandhygienist och/eller en tandtekniker kopplas in.

Människans tänder

Vi människor får tjugo mjölktänder. Tänder som tappas efter hand som vi växer. I de fall då visdomständerna kommer upp får man trettiotvå tänder, annars kommer endast tjugoåtta tänder.

En tand som är fullt utvecklad, men som ännu inte erupterat, kallas för en retinerad tand. Tanden erupterar, bryter fram, när tandkronan är färdigutvecklad. Rötterna utvecklas dock fortfarande. Det kan vara svårt att komma åt med tandborsten, särskilt om tänderna sitter långt bak i käken, som visdomständerna.

Dessa kommer oftast någon gång i 18 – 26-års åldern. En del människor får dem inte, andra får alla fyra. Ganska många behöver få dem avlägsnade. Det görs av tandläkare eller en specialist i käkkirurgi. Många tandläkare väljer att dra ut visdomständerna istället för lagning, då det är ett tekniskt komplicerat ingrepp.

Sjukdomar och behandlingsformer

Att behandla tandsjukdomar kräver kunskap om olika medicintekniska verktyg och diverse mätinstrument. Man behöver kontrollera värden, laga, skrapa, borra, justera mm. Några av de vanligaste tandsjukdomarna är karies, parodontit, plack och tandsten:

  • Karies är en infektionssjukdom, orsakad av bakterier som finns i munhålan. När karies angriper tanden urkalkas emaljen, vilket obehandlat kan leda till hål (kavitet).
  • Även parodontit är en inflammationssjukdom, som obehandlad kan leda till tandlossning. Sjukdomen orsakas av bakterier som fått fäste på tandytan. Dessa bör avlägsnas i ett tidigt skede.
  • Plack är även det bakteriebeläggning, som obehandlad kan ge upphov till karies. Regelbunden tandborstning skyddar från att mikroorganismernas syror ger skador på tandytan.
  • Tandsten är en slags beläggning som bildas av mineraler och plack blandat. De kan orsaka tandköttsinflammation och/eller tandlossning. Med korrekt och noggrann tandhygien förebyggs uppkomsten av tandsten.