Tandläkare och tandhygienister har befogenhet att själva bestämma vilka priser som ska gälla. Det gäller för såväl privata som för statliga mottagningar.

I vissa fall har en privattandläkare högre omkostnader på grund av särskild utrustning, lokalhyra, personalkostnader och liknande.

Fråga alltid vilka priser som gäller i samband med tidsbokning.