Vissa läkar- och tandläkarmottagningar har särskilda redskapsskötare som ansvarar för att alla nödvändiga redskap finns på mottagningen, ser till att redskapen underhålls, rengörs och förvaras på korrekt sätt etc.

Olika redskap

Ofta har även redskapsskötaren ansvar för tester av befintlig utrustning, samt för tester av andra redskap, i syfte att jämföra med redan befintliga.

Här följer ett urval verktyg och instrument som används inom tandvården:

Extraktionstång och/eller extraktionstång för barn, rot elevator, bencurette och/eller dubbelcurette, benfil, tandstensskrapa med åttakantigt skaft och/eller singelplugg, periodontia instrument, emaljinstrument, cementspatel, tandskydd, sugkanyl, tandläkarlampa, operationslampa, förstoringslampa, undersökningslampa, operationssax samt enkel eller dubbel tandrensare.

Olika behandlingsmetoder

Fyllning i framtänderna som görs av estetiska skäl, består oftast av komposit som har samma färg som ursprungstanden. Vid fyllning av kariesskador används oftast amalgam, keramiska material eller guld. Det är material som tål bettbelastning och har samma färg som övriga tänder.

När det gäller amalgamfyllningar stelnar inte dessa omedelbart, utan kan formas med hjälp av diverse handinstrument efter applikation. Tandläkaren skär då fyllningen så att den ska passa patientens bett rent anatomiskt.

Sedan kontrolleras bettet med hjälp av så kallad ocklusionsfolie, och fyllningen justeras ytterligare vid behov. Det är viktigt att patienten undviker att tugga hård mat under det första dygnet efter behandling med amalgam, eftersom det tar såpass lång tid för amalgamfyllningen att stelna helt och hållet.

Om det skulle finnas rester av amalgamfyllning mellan tänderna, går det att polera med något som kallas för sliptrissor. Efter att det är gjort kontrolleras mellanrummen med hjälp av tandtråd.

Vid de tillfällen då tandvårdstiden är så kort att tandläkaren inte har tid att ge patienten en permanent fyllning, kan en provisorisk fyllning bli aktuell. Skulle en tand spricka och sedan skava mot tungan eller tandköttet, går det att köpa provisorisk fyllning för egenvård på apoteket. Dock är det endast en tillfällig lösning, vilket betyder att tandläkare måste uppsökas för att ersätta den provisoriska fyllningen med en permanent.