Skulle man behöva en omfattande undersökning och behandling kan det vara svårt att i förväg uppskatta den totala kostnaden. Det krävs ibland fler behandlingstillfällen och mer avancerad utrustning än vad tandläkaren först kunde förutse.

Det finns inget ekonomiskt stöd för kosmetiska behandlingar, som oftast kräver mer teknisk och specifik kunskap.